Integritetspolicy

Senast uppdaterad juli 2020

Information om behandling av dina personuppgifter

Coor Service Management AB (Coor) är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Vid köp i webshopen, samlar Coor in och behandlar uppgifter om namn, e-mail, telefonnummer, vald restaurang och upphämtningsplats. Personuppgifterna samlas in direkt från dig och i vissa fall från din arbetsgivare om denne är kund till Coor. Vi behöver tillgång till dina personuppgifter för att vi ska kunna leverera köpt tjänst och/ eller produkt.

Vid registrering av konto i vår webshop, samlar Coor in och behandlar uppgifter om e-mail, namn, telefonnummer samt anställningsnummer (frivilligt). Personuppgifterna samlas in direkt från dig och i vissa fall från din arbetsgivare om denne är kund till Coor. Att registrera ett konto underlättar för användaren vid upprepade köp och ger även möjlighet att ändra ordrar samt se orderhistorik. Det är också en förutsättning för att kunna beställa catering.

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och leverera tjänster.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla avtalet med dig och tillhandahålla våra digitala tjänster till dig som kund hos oss.

Hur återkallar jag mitt samtycke?

För att återkalla ditt godkännande klickar du på "Mina Sidor" och sedan "Mina uppgifter". Klicka på "Redigera" och ändra sedan ditt godkännande.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Coor koncernen som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med bolag inom vår koncern samt till leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, såsom leverantörer av IT-system.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

För personuppgifter angivna vid köp i webshoppen, sparas dessa 600 dagar efter att beställningen levererats, varefter personuppgifterna raderas i systemet.

Mail som har skickats ut från systemet raderas efter sex månader.

Vid registrering av konto i webshoppen, sparas dina personuppgifter i 600 dagar efter din senaste aktivitet. Påminnelsemail skickas 540 dagar efter senaste aktivitet, i vilket du informeras om att du behöver logga in på ditt konto för att detta, och därmed all persondata, inte ska raderas.

Vilka är dina rättigheter?

Coor Service Management AB org. nr. 556084-6783, med adress 164 99 Kista, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. För frågor gällande dataskydd, kontakta oss på R0RQUkBjb29yLmNvbQ==.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke). Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd över hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss på Zm9vZC5zdXBwb3J0QGNvb3IuY29t eller per brev till adressen ovan.